Hold fast i din investerings­strategi
når marked­erne falder


Uge 14, 2020: Det positive først: Det lader til at COVID-19 smitten er under kontrol i Danmark. De danske myndigheders strategi med at opfordre til social afstand og med nedlukning af store dele af samfundet har medvirket til at begrænse smittehastigheden. Om effekten vil vare ved er for tidlig at sige, men der er positive indikationer på at tiltagene har virket efter hensigten indtil nu - idet antallet af indlagte på intensivafdelinger og dagligt antal af døde kun er svagt stigende.

Italien og Spanien er fortsat hårdest ramt af smitten i Europa, med stort antal døde og indlagte patienter på intensivafdelinger. Det er observeret et lille fald i antallet af daglige døde i Italien, men det er fortsat for tidligt at konkludere, at vi har toppet første bølge af epidemien i Sydeuropa.

Effekten af COVID-19 på USA er ved at blive synlig nu. USA har flest registrerede smittede i verden nu (estimeret mellem 100.000 og 200.000 mennesker). Det forventes nu at flere hundredtusinder af amerikanere vil ende med at dø af virussen. USA er til gengæld begyndt at tage situationen alvorligt og en stor del af USA er nu lukket ned. Det forventes nu, af de amerikanske myndigheder, at USA skal være lukket ned frem til starten af juni 2020.

Der blev vedtaget en stor hjælpepakke i USA sidste fredag (27. marts 2020). Der er tale om den største økonomiske hjælpepakke nogensinde i USA's historie (2.000 mia. dollar). Hjælpepakken skal forsøge at reducere antallet af virksomhedskonkurser, nedskæringer og nytilmeldte arbejdsløse, som kommer som et direkte resultat af nedlukningen af samfundet.

Aktiemarkedet havde i sidste uge en god uge med store stigninger på trods af de mange dårlige nyheder. Dette skyldes formentlig at aktiemarkedet forsøger at indregne både gode og dårlige nyheder før de bliver offentlig kendte. Man må derfor konkludere at markedet havde forventet mange af de dårlige nyheder som kom frem i uge 13. Nu bliver spørgsmålet om aktiemarkedet også har taget højde for de eventuelt dårlige nyheder, som kan blive offentligt kendte over de kommende uger.

Uge 13, 2020: Det positive først: Det lader til at COVID-19 smitten er under kontrol i Kina og mange af de asiatiske nabolande.

I Europa er den nye virkelighed ved at gå op for de fleste, hvor næsten alle lande har indført skarp kontrol i forhold til social kontakt, i forsøg på at bryde smittekæden og beskytte sundhedsvæsenet i de enkelte lande. Mange europæiske lande har lukket grænserne og forbyder større forsamlinger af mennesker. Visse lande har valgt decideret udgangsforbud.

Italien og Spanien lader til at være hårdest ramt af smitten med stort antal døde og indlagte patienter på intensivafdelinger. En lille positiv nyhed er, at antallet af daglige døde i Italien har været i bedring de seneste par dage. Man må håbe at det er første tegn på, at nedlukningen af Italien (og Europa) begynder at virke.

COVID-19s effekt på USA er til gengæld først rigtig startet denne uge, hvor mange amerikanske stater er begyndt at lukke ned for aktivitet for at beskytte befolkningen.

Den store ubekendte er hvor hårdt ramt USA ender med at blive, og hvor meget de vælger at lukke deres økonomi ned. Der bliver i disse dage også forhandlet om kæmpe økonomiske hjælpepakker og den amerikanske centralbank har allerede forpligtet sig til en hidtil uset pengepolitisk lettelse, til afhjælpning af de finansielle markeder og for at undgå den potentielle likviditetskrise som alternativt kan opstå - da alle ønsker at polstre sig med kontanter på samme tid.

Om tiltagene fra centralbankerne og staterne er tilstrækkelige til at skabe ro på de finansielle markeder, vil de kommende dage og uger vise. Alle stater og centralbanker har dog allerede sagt, at de er villige til at gøre mere hvis det er påkrævet.

Uge 12, 2020: Forsøg på at begrænse spredningen af corona-virusset har ført til kraftige kursfald på de globale aktiemarkeder i de seneste uger. Mandag bød på nogle af de kraftigste kursfald nogensinde i de europæiske og amerikanske markeder.

Den gode nyhed midt i den alvorlige situation er, at antallet af smittede i Kina er stagneret de sidste par uger – der er meget få nye smittede per dag, sammenlignet med tidligere. Isolationspolitikken og reduktionen af social kontakt har tilsyneladende fungeret efter hensigten, og det samme er sket i Sydkorea.

Den dårlige nyhed er, at situationen i Europa er blevet kraftigt forværret. Det meste af Europa er derfor lukket ned, med krav om at folk primært arbejder hjemme og minimerer deres sociale kontakt for at bryde smittekæden. I visse lande er der indført decideret udgangsforbud, medmindre man har et vigtigt/anerkendelsesværdigt ærinde, og grænserne mellem landene lukker. USA er også begyndt at blive ramt, og markederne begynder nu at frygte, at USA også vil skulle lukke ned i en periode, med kursfald til følge.

Ovenstående vil selvfølgelig medføre en kraftig reduceret vækst i indeværende og formentlig også det kommende kvartal. Dette har markedet dog formentlig allerede taget højde for med det nuværende aktiefald. Hvor meget markederne endnu skal falde, er det store spørgsmål, ligesom det også må vise sig, om markedet måske har indregnet for meget dårligdom på nuværende tidspunkt.

Om krisen bliver større, afhænger i høj grad af om verden bliver i stand til at bryde smittekæden af corona-virus, samt om staterne og centralbankerne i den vestlige verden foretager de nødvendige initiativer til at understøtte økonomierne under epidemien, således økonomien ikke tager varig skade af nedlukningen.

Uge 11, 2020: Forsøg på at begrænse spredningen af corona-virusset har ført til kraftige kursfald på de globale aktiemarkeder i de seneste uger. Nedlukning af Kina og weekendens sammenbrud i forhandlingerne mellem OPEC-landene og Rusland om produktionsbegrænsning, har gjort at oliepriserne er faldet med 50 % siden årsskiftet. Olieprisfaldet øger på den korte bane risikoen for en negativ spiral, der kan ende i en reel krise.

Erfaringen fra tidligere markedskorrektioner har vist at de ofte er voldsomme men at de også typisk er hurtigt overstået igen. Markedet korrigerer herefter ofte i tilsvarende positiv retning.

Enkelte gange har store markedskorrektioner ført til recession - altså længerevarende perioder med faldende aktiekurser, men i et længere tidsperspektiv har selv disse negative perioder for aktiemarkederne givet investorerne fine afkast på sigt.

Hold fast i din investerings­strategi

Den økonomiske udvikling som følger af corona-virusset og fald i oliepriserne har vist sig mere uforudsigelige end først antaget. Aktierne kan falde yderligere, men finans- og pengepolitiske tiltag kan med ét vende stemningen på finansmarkederne, og markederne vil på længere sigt stige igen.

Det er i den forbindelse vigtigt at huske på, at investering af pensionsopsparing har et meget længere sigte end de tab som medierne kan berette om hver gang aktierne falder.

Vi anbefaler, uanset faldet, at man som udgangspunkt holder fast i sin investeringsstrategi og man har fokus på risikoen. Sover man dårligt om natten på grund af aktiekursfaldene, bør man tale med sin rådgiver, da det kan betyde at man har valgt en forkert risiko.

Ofte får privatpersoner desværre solgt deres aktier på bunden fordi de bliver nervøse ved alle de negative historier, og først træder ind igen, når aktiemarkedet er steget. Det er i den forbindelse vigtigt at fokusere på fremtiden og ikke nødvendigvis på hvad der sker lige nu.

Vores anbefaling er derfor, at du sørger for at vælge den rette risiko for investeringen og derefter at du som udgangspunkt holder dig til investeringsstrategien, der netop er tilpasset den risiko som passer bedst til dig – også når markederne falder.

Du er altid velkommen til at tale med vores rådgivere – ring 70 25 70 26.