Gennem­snitsrente eller markeds­rente?


Der er stor forskel på, hvordan opsparinger investeres. Der er ingen rigtig måde, at investere på – det er helt op til din egen smag og behag.

Det er vigtigt at du gør op med dig selv, om du ønsker din opsparing investeret i aktier, obligationer eller andre aktiver. Det er dog mindst lige så vigtigt, at du vælger om risikoen skal være fast eller faldende over tid, samt hvilken strategi for hvordan dine penge investeres, der er den rigtige for dig og dine behov. Det kaldes også opsparingstype og forvaltningsstrategi.

Der findes en række forskellige måder at investere din opsparing på. De har hver deres fordele og ulemper. Helt grundlæggende er reglen, at med muligheden for et større afkast følger også en større risiko. Øvelsen går således - i første omgang - ud på, at du beslutter dig for, hvilken risiko du er villig til at tage, og om du ønsker, at risikoen skal aftrappe automatisk, som du nærmer dig pensionsalderen.

Gennemsnitsrente

Hvis du slet ikke ønsker at tage risiko, og foretrækker en garanti, kan du investere din opsparing i et gennemsnitsrenteprodukt. Som navnet antyder, får du her en gennemsnitlig forrentning, altså en fast depotrente, hvert år - uafhængigt af markedsudsving de enkelte år. Det kan sammenlignes med en bankkonto, hvor banken giver dig en rente af dit indestående, du får dog i gennemsnitsrente også en garanteret minimumsydelse under udbetaling. Produktet er attraktivt i år med finansielle kriser og negative afkast, men kunder vil til gengæld også få lave afkast i gode år for at kunne finansiere den positive tilvækst i år med negative afkast, hvor alle andre taber penge.

I nogle pensionsselskaber kaldes gennemsnitsrenteprodukter også garantirente-produkter.

Fordelen ved denne type opsparing er, at risikoen er meget lav. Pensionsselskabet udmelder typisk en depotrente én gang om året, som gælder for det efterfølgende år. Det kan være attraktivt at overveje denne mulighed, hvis der er kort tid til, at du går på pension, da du dermed ikke risikerer at miste en stor del af din opsparing, lige inden du skal have den udbetalt.

Kursudvikling i genemsnitsrente
Den grå graf er et eksempel på markedets kursudvikling, holdt op imod en udviklingen for et produkt i gennemsnitsrente (sort).

Ulempen ved denne opsparingsform er, at afkastet typisk er lavere, end hvad du kan forvente af produkter i markedsrente. Mens aktiemarkedet går frem, med eksempelvis 10%, må du tage til takke med den, ofte noget lavere, fastsatte depotrente for året.

Produktet vælges derfor typisk, når pensionstagere har startet udbetaling fra deres pension, da pensionsopsparerne dermed får en lønlignende udbetaling under pension, uden at skulle bekymre sig om kortsigtede udsving på de finansielle markeder. Det giver sindsro og mulighed for at nyde alderdommen med stabile forbrugsmuligheder.

Markedsrente

Markedsrenteprodukterne investeres, som navnet antyder, i markedet. Det kan eksempelvis være i en blanding af aktier og obligationer. Ud over aktieandelen, er den valgte forvaltningsstrategi afgørende for, hvad du kan forvente af afkast fra år til år.

Passiv investering

Når du vælger passiv investering, følger din investering markedet – typisk verdensindekset, eller C20-indekset eller en kombination af begge indeks.

Fordelen ved at vælge passiv investering, er at dine omkostninger (ÅOP) ofte er meget lave. En vigtig detalje i forhold til forventning til afkast er, at din opsparing følger markedets udvikling hvert år - hverken mere eller mindre og dermed på både godt og ondt. Dit afkast følger til gengæld markedsafkastet tæt, da dine omkostninger er lave.

Ulempen ved passiv investering er, at din opsparing – grundet omkostningerne – altid vil halte lidt bagud, i forhold til det indeks din opsparing følger.

Kursudvikling i passivt investeret markedsrente
Den sorte graf viser kursudvikling for et passivt investeret produkt efter investeringsomkostninger, sammenlignet med markedets udvikling (i grå).

Aktiv investering

Vælger du et produkt med aktiv investering, er der eksperter, der udvælger “de rigtige” aktier, obligationer og alternativer for dig. Eksperterne analyserer løbende de investeringer de har foretaget og vælger investeringer til og fra, ud fra deres forventning til hvilke investeringer, som de tror vil give det højeste afkast den kommende periode.

Fordelen ved aktiv investering er, at du kan være heldig at få et afkast, der er væsentlig højere, end det afkast som et passivt indeks-imiterende produkt kan tilbyde.

Kursudvikling i aktivt investeret markedsrente
Den sorte graf viser kursudvikling for et aktivt investeret produkt, der giver et højere afkast end markedet efter investeringsomkostninger (i grå).

Ulempen ved aktiv investering er, at det er dyrt at have eksperter til at analysere de bedste investeringsalternativer for dig, og dette betyder, at eksperterne skal være i stand til at vælge bedre investeringer, som giver et bedre afkast end det afkast, som kan opnås ved blot at følge markedet passivt. Hvis eksperterne ikke er i stand til at vælge bedre investeringer, vil pensionsopsparerne, som har valgt aktiv forvaltning, opnår et lavere afkast efter omkostninger end pensionsopsparerne som valgte det simple alternativ; passiv forvaltning.

Forvalterne bag de aktive fonde skal altså hvert år tjene deres egen løn (meromkostning) hjem for, at det er fordelagtigt at vælge aktiv frem for passiv forvaltning. Det er således ikke tilstrækkeligt at eksperterne er bedre end markedet - de skal være bedre i en grad, som finansierer deres meromkostning og selvfølgelig, ideelt set, mere til. Med muligheden for et højere afkast, følger altså også en risiko for, at investeringen - udvælgelsen af “de rigtige” aktier, obligationer og alternativer - fejler. Risikoen ved aktiv investering er således risikoen for, at du kunne have tjent mere, ved blot at have valgt en billig passiv investeringsstrategi.

Kursudvikling i aktivt investeret markedsrente
Den sorte graf viser kursudvikling for et aktivt investeret produkt, der giver et lavere afkast end markedet efter investeringsomkostninger (i grå).

Semi-aktiv investering

Når passiv og aktiv investering kombineres, kaldes det semi-aktiv investering.

En del af din opsparing vil være passivt investeret. Denne del af opsparingen vil følge markedet, og du taber derfor kun, hvis markedet i perioden går tilbage.

Resten af opsparingen er aktivt investeret. Det betyder, at din investering kan give et højere og et lavere afkast end markedet. Hvis de aktive investeringer går godt, undgår du at opsparingen halter bagud på grund af omkostningerne til forvaltning. Alternativt må du acceptere, at du får et lavere afkast end markedsafkastet. Dette vil være tilfældet, hvis du alene har passive investeringer, hvor det ikke er muligt at ’slå’ markedsafkastet.

En ideel kombination

Der er fordele og ulemper ved både gennemsnitsrente- og markedsrenteprodukterne, samt de forskellige forvaltningsstrategier.

Ved at vælge et semi-aktivt forvaltet produkt i markedsrente, får du et produkt der følger med op, når markedet stiger kraftigt, og samtidig har du mulighed for at opnå et bedre afkast end markedet (indekset) – alt sammen til lave, konkurrencedygtige samlede omkostninger.

Det er endda muligt at få produkter som kombinerer en semi-aktiv forvaltningsstrategi i markedsrente med en andel af pensionsopsparingen investeret i det stabile gennemsnitsrentemiljø - for kunder som ønsker en lavere risiko end aktier giver dem, og som samtidig ikke mener at obligationer er interessante grundet de lave renter.

IdealPension er en serie af produkter, udbudt eksklusivt via APC Forsikringsmæglere, som netop er en sådan kombination.

Du kan læse mere om IdealPension på idealpension.dk.