Vil du høre om dine muligheder?

Indtast navn og telefonnummer. Så ringer vi dig op, til en uforpligtende gennemgang af dine muligheder.

Navn
Telefonnr.

Har du mistet overblikket over din pension?


Livsva­rig liv­ren­te, ydel­ses­ga­ran­ti og PAL-​skat - mar­keds­ren­te, pen­sions­fradrag og modreg­nings­reg­ler.
Her fin­der du artik­ler om emner­ne der rør sig inden­for pen­sion, så du kan bli­ve både klo­ge­re, mere oplyst og få ro i sjæ­len.

Vi har forsøgt at hol­de artik­ler­ne i et let fore­ståe­ligt sprog. Det er dog ingen garan­ti for, at du får svar på alle dine spørgs­mål. Har du spørgs­mål er du vel­kom­men til at kon­tak­te os og afta­le møde med en af vores pen­sions­rå­dig­ve­re, der kan for­kla­re alt det tek­ni­ske, så du for­står detal­jer­ne i din pen­sion.

Bliv klogere på dine muligheder for efterløn

Læs mere

Folkepension - så meget får du

Læs mere

Arveregler: Få styr på udbetaling af arv

Læs mere

Pension i udlandet

Læs mere

Historiske aktiekorrektioner

Læs mere

Har du styr på dine livsforsikringer?

Læs mere

Alderspension – er det noget for mig?

Læs mere

Vælg den rigtige risiko

Læs mere

Udnyd fordelene fra pension ved investering af dine frie midler

Læs mere

Livrente - kender du fordelene?

Læs mere

Beskatning af frie midler

Læs mere

Ny pensions­reform er vedtaget

Læs mere

Historien om pensionssystemet

Læs mere

Går du snart på pension?

Læs mere

Få overblik over de forskellige opsparings­typer

Læs mere

Pensionsordbogen

Søg ord

Du er blevet bedt om at arbejde noget længere

Læs mere

Det danske pensionssystem

Læs mere

Hvornår kan jeg gå på pension?

Læs mere

Hvor gammel bliver du?

Læs mere

Sådan får du mest ud af dine opsparinger

Læs mere

Gennemsnitsrente eller markeds­rente?

Læs mere

Hvor meget bør jeg spare op til pension?

Læs mere

Pensions­afkastskat - kort fortalt

Læs mere

Telefonsamtaler
Har du talt i telefon med os? Læs mere om hvor­dan vi behand­ler dine per­so­nop­lys­nin­ger og om dine rettigheder her.