Udnyt fordelene fra pension 
ved investering af dine frie midler


Der er flere årsager til, at investering af frie midler via pensionsopsparinger uden fradragsret er økonomisk attraktivt. Der er dog også nogle få ulemper ved denne investeringsform, som du dog også bør være opmærksom på, før du vælger investering af frie midler via pensionsopsparinger uden fradragsret (skattekode 7).

Se både fordele og ulemper herunder.

Beskatning af afkast

Når du investerer dine frie midler i en pensionsopsparing uden fradragsret (PBL § 53 A), beskattes afkastet altid som positiv kapitalindkomst (37 % - 42 %) efter lagerskatprincippet (løbende årlig beskatning, også selvom der ikke sælges ud af diverse værdipapirer).

Positiv kapitalindkomst beskattes med op til 42 % i modsætning til beskatning af afkast på aktier og aktiebaserede investeringsforeninger som beskattes med 27 % af de første 57.200 kr (2022). Herefter beskattes yderligere afkast med 42 %.

Vælger du opsparing via pensionsopsparing uden fradragsret, frem for investering via et depot i banken (hvilket typisk er alternativet), kan det medføre afgivelse af fordelen ved aktieavancebeskatning, hvis dine investeringer via banken er i aktier eller aktiebaserede investeringsforeninger (10 - 15 % højere skat, af de første 57.200 kr. (2022) i afkast).

Investerer du dine frie midler via en pensionsopsparing, kan du dog også miste en anden mulig beskatningsfordel, kaldet realisationsbeskatning, som alle aktier og visse investeringsforeninger (både aktiebaserede og obligationsbaserede) nyder godt af.

Realisationsbeskatning er en fordel, idet du først skal betale skat på tidspunktet for realisering af gevinsten. Den udskudte skattebetaling kan sammenlignes med et rentefrit lån fra skattekassen. Du får således del af fremtidige afkast på de udskudte skatter – eller hvad der svarer til lånet, da du får lov at beholde en andel af afkastet (mellem 58 % og 73 % afhængigt af hvor stort dit afkast har været og hvor mange år du har at realisere gevinsten over).

Der skal dog store urealiserede gevinster til, før fordelen er anseelig. Det viser følgende eksempel.

Eksempel: Beregning af fordel ved realisationsbeskatning

Eksemplet tager udgangspunkt i en urealiserede gevinst i investeringsforeninger som beskattes efter realisationsbeskatningsprincippet på 300.000 kr. og en opsparing på 3.000.000 kr.

Kunden mangler, i ovenstående tilfælde, at betale 126.000 kr. i skat (42 % beskatning) og låner derfor effektivt dette beløb af skattekassen, indtil gevinsten realiseres (altså når aktierne sælges). Næste år får kunden et afkast på 7 % (hvilket er det forventede afkast på 100 % aktier), og opnår dermed et samlet afkast på skattekassens andel af gevinsten på 8.820 kr.

Kunden får lov til at beholde maksimum 6.438 kr. (beskatning 27 %) og helt ned til 5.115 kr. (beskatning 42 %). For at beholde de 6.438 kr. skal den samlede gevinst realiseres over en periode (altså skal aktierne sælges i mindre dele, så gevinsten på 321.000 kr. realiseres med maksimalt 57.200 kr. (2022) om året).

Kunden har i denne situation en skattefordel, i forhold til investering af frie midler som bliver beskattet efter lagerskatprincippet, på mellem 5.115 kr. og 6.438 kr. om året.

Fordel af beskatning som kapitalindkomst

Der er dog også skattemæssige fordele, ved at investere frie midler på pensionsopsparing, der beskattes som kapitalindkomst efter lagerskatprincippet.

Dette er eksempelvis tilfældet, hvis du har negativ kapitalindkomst (større renteudgifter – eksempelvis til realkreditlån - end afkast på investeringer). Flere vælger eksempelvis ikke at afdrage ekstraordinært på boliglån, selv om de har midlerne, da det grundet de lave renter bedre kan betale sig at investere pengene.

I disse tilfælde vil afkast fra pensionsopsparinger uden fradragsret bliver modregnet i rentefradraget, og skatten er dermed på helt ned til ca. 25 % (hvilket er skatteværdien af årlige rentefradrag på over 50.000 kr. for ugifte og 100.000 kr. for ægtefæller).

I disse situationer kan du opnå en lavere effektiv beskatning på hele gevinsten - ikke kun op til 57.200 kr. (2022) om året - end det er muligt ved investering i aktier og aktiebaserede investeringsforeninger.

Signifikante besparelser på omkostninger

En væsentlig fordel ved investering via en pensionsopsparing uden fradragsret, er at omkostningerne, målt via nøgletallet ÅOP, typisk er væsentlig lavere på pensionsopsparinger, end mange af de investeringsforeninger, som kunder ofte investerer i via deres bank.

Investeringsforeninger ejet via bank, eksempelvis ’Private Banking’-opsparinger, har ofte ÅOP’er på mellem 2-3 % om året, og det er alene investeringsomkostningerne, altså ikke medregnet omkostninger for rådgivning og administration til banken.

De fleste pensionsopsparinger med 100 % aktier koster imidlertid kun mellem 1 % og 1,5 % i årlig ÅOP, og dette er den samlede omkostning alt inklusiv; både investering, rådgivning og administration. Der er altså mulighed for at opnå signifikante besparelser, ved at investere frie midler via pensionsopsparinger uden fradragsret.

Besparelsen i omkostningerne vil i mange tilfælde mere end kompensere for tabet af beskatningsfordelen, ved skifte fra realisationsbeskatning til lagerbeskatning, og også for tabet ved skifte fra aktieavancebeskatning til positiv kapitalindkomst.

Eksempel: Fordel ved besparelse i omkostninger

I dette eksempel tages der udgangspunkt i urealiserede gevinster i investeringsforeninger som beskattes efter realisationsbeskatningsprincippet på 300.000 kr. og en opsparing på 3.000.000 kr. – altså ligesom i det forrige eksempel.

Kunden har en ÅOP på sine investeringsforeninger via sin ’Private Banking’-opsparing på 2,5 % i årlige omkostninger. De samlede omkostninger for kunden er dermed 75.000 kr.

Kunden opretter en pensionsopsparing uden fradragsret via et pensionsselskab til 1,25 % i årlige omkostninger. De samlede omkostninger for hans nye opsparing, er dermed 37.500 kr.

Kunden sparer derfor hvert år 37.500 kr. (uafhængig af om der kommer tab eller gevinst fra investeringerne), på at investere via pensionsopsparing uden fradragsret frem for via investeringsforeninger i banken.

Kundens fordel ved realisationsbeskatning er dog 5.115 kr. til 6.438 kr. om året, og fordelen ved investering via pensionsopsparing uden fradragsret er dermed mellem 31.063 og 32.385 kr. om året.

Kunden har retfærdigvis også en fordel på de første 57.200 kr. (2022) som kunden realiserer i afkast på aktier eller aktiebaserede investeringsforeninger, da dette afkast kun skal beskattes med 27 % mod 37 % til 42 % for afkastet på pensionsopsparingen uden fradragsret.

Dette giver kunden yderligere 5.170 kr. i skattefordel ved investering via banken, i forhold til investering via pensionsopsparing uden fradragsret, hvilket bringer den samlede fordel ved investering af frie midler via pensionsopsparing uden fradragsret ned på mellem 25.892 og 27.215 kr. om året.

Der er dog, i det konkrete eksempel, stadig tale om en signifikante årlige besparelser, ved at skifte til investering via pensionsopsparing uden fradragsret, fremfor via investeringsforeninger via banken.

Ubegrænset indskydergaranti

En anden væsentlig fordel ved investering af frie midler via pensionsopsparinger uden fradragsret er at investor ikke behøver bekymrer sig om bankens solvens og omkring grænsen for indskydergarantien på 750.000 kr.

Pensionsopsparinger er nemlig dækket ubegrænset, og selvom pensionsopsparingen er for frie midler, er pensionsopsparinger uden fradragsret fortsat omfattet af beskyttelsen. Dette er særlig attraktivt for meget formuende, som ofte må sprede deres formue over en række banker, hvilket komplicerer økonomien unødigt.

Optimering af din arv

Ved indskud af midler på en skattefri opsparing (PBL §53a), vil dine midler endvidere bliver omfattet en kreditorbeskyttelse, og såedes blive udbetalt uden om dit dødsbo og direkte til den indsatte begunstigede. Du må dog IKKE være i ond tro, når du indskyder pengene – altså eksempelvis være vidende om din eventuelle personlige konkurs eller kommende skilsmisse. Hvis skifteretten vurderer at du har været i ond tro, da du indskød pengene, kan de bestemme at dit indskud føres tilbage til din almindelige konto.