Ny pensions­reform er vedtaget


Regeringen vedtog den 19. december 2017 første del af deres nye pensionsreform »flere år på arbejdsmarkedet.«

Hovedpunkterne for aftalen kan opsummeres til følgende.

Ændring af aldersopsparing

Opsparingstypen aldersopsparing ændres på flere punkter.

  1. Indbetalingsgrænsen for hvad der kan indskydes sænkes fra 1. januar 2018 til 5.100 kr. om året (5.200 kr. i 2019) fra tidligere 29.600 (2017). Fra fem år før folkepensionsalderen kan man indskyde 46.000 kr. årligt (hæves til 51.000 kr. frem mod 2023 – stiger med 1.000 kr. om året).

  2. Derudover kan udbetalingerne fra en aldersopsparing ske valgfrit som enten en sum, en rate eller livsvarig udbetaling. I dag kan der kun sumudbetales fra alderspension.

  3. Du kan nu udskyde start på udbetaling fra alderspensionen/kapitalpensionen i op til 20 år fra det tidligste tidspunkt for påbegyndelse af udbetaling af din pension. Grænsen var før sat til at udbetaling af alderspension / kapitalpension skulle ske senest 15 år efter tidligste tidspunkt for påbegyndelse af udbetaling af din pension.

  4. Du bør kontakte Pensionseksperten, eller anden rådgiver, for rådgivning, hvis du planlægger at foretage indbetalinger til din alderspension samtidig med at du planlægger at påbegynde udbetaling fra din ratepension eller livrente (hvor der er mindre end 10 år til din folkepension).

    Ovenstående skyldes at yderligere indbetaling til aldersopsparing, under de nye regler, kan blive forhindret (diskvalificerende udbetaling) ved samtidig udbetaling af ratepension eller livrente med kort tid til folkepension.

Tidligste udbetalingstidspunkt udskydes

For pensionsordninger oprettet efter 01.01.2018 kan udbetalingen fra pensionsordningen tidligst påbegyndes 3 år før folkepensionsalderen.

Ordninger oprettet før maj 2007 har i dag ret til at starte udbetaling allerede fra det fyldte 60. år, og ordninger oprettet i perioden fra 1. maj 2007 til 31.12.2017 har ret til at starte udbetaling 5 år før folkepensionstidspunktet.

Muligt at forlænge udbetalingsperioden på ratepensioner

Den maksimale udbetalingsperiode for ratepensioner udvides fra 10-25 (gældende regler i dag) til 10-30 år (alt efter udbetalingsstart). Denne forlængelse af maksimal udbetalingsperiode gælder for alle ratepensioner* uanset oprettelsestidspunkt (dog vil pensionstagerens alder for seneste udbetaling fra ratepensionen variere fra person til person alt efter hvornår pensionen tidligst må udbetales).

* Bemærk dog at kunder født mellem d. 1 januar 1959 og 30 juni 1960 ifølge de nye regler kan udbetale deres ratepension over maksimalt 30,5 år til 31,5 år.