Sådan får du mest ud af dine opsparinger


Når du går på pension, går du fra at spare op til at skulle bruge af din opsparing. Det leder til det gode spørgsmål: Hvilken del af din opsparing skal du bruge først, når du går på pension? Det er en vigtig beslutning, der kan betyde en forskel på flere hundrede tusinde kroner for dig i merforbrug som pensionist.

Det har stor betydning hvornår, og i hvilken rækkefølge, du får udbetalt dine pensionsopsparinger. Ved at planlægge udbetalingerne nøje, kan du beholde en større del af din pension selv og dermed få mere ud af din opsparing under din pensionisttilværelse.

Når du skal planlægge udbetalingen af dine pensioner, er der en række forhold, du bør optimere i forhold til:

  • Mindst mulig indkomstskat
  • Mindst mulig afkastskat
  • Mindst mulig modregning i folkepensionens pensionstillæg og andre offentlige ydelser
  • Størst muligt afkast af formuen efter skat og omkostninger

Indkomstskatten holdes lavest, når de årlige udbetalinger er under topskattegrænsen. Hvis de løbende udbetaling fra ratepension og livsvarig livrente overstiger topskattegrænsen, kan du nedbringe skatten, ved at udskyde start på udbetaling fra den livsvarige livrente, til ratepensionen er udbetalt, eller så lang tid som det er muligt at udskyde, og dermed opnå en større årlig udbetaling efter skat fra den livsvarige livrente-opsparing i de resterende år af din pensionisttilværelse.

Du kan også ændre på fordelingen mellem pensionstyperne før udbetalingsstart, planlægning af ydelsesstørrelse og forløb under udbetaling, da det er muligt at ændre en kapitalpension og en ratepension til en livrenteudbetaling. Det er dog ikke muligt at ændre en livrente til en ratepension.

Indkomstskatten er ikke det eneste forhold at tage højde for

Du skal også overveje, om du overhovedet bør starte udbetaling fra pensionerne på tidspunktet hvor du går på pension. Måske kan det bedst betale sig, først at bruge dine opsparede frie midler (eksempelvis friværdi i helårsbolig eller sommerhus) før udbetaling af pensionsopsparingerne? Det er, som udgangspunkt, smartest at bruge de penge først, der giver det laveste afkast efter skat. I det regnestykke indgår omkostninger, skat (modregning af offentlige ydelser er også en implicit skat og bør medregnes i optimeringsregnestykket) og rentevilkår (individuel adgang til kreditfacilitet). Det er vigtigt at bemærke, at man ikke altid kan få den nødvendige kreditfacilitet stillet til rådighed som pensionist, som selvsagt er nødvendig for at man kan leve af en del af den opsparede friværdi, uden salg af bolig, før man starter udbetaling af pensionsmidler.

Da pensionsafkastskatten er lavere end kapitalindkomstskat og aktieindkomstskat, vil du opnå lavere afkastbeskatning på dine pensioner, ved at gemme pengene i pensionssystemet indtil du skal bruge dem, og bruge dine frie midler først. Det er en mulighed, hvis man er formuende og har en opsparet formue på fri hånd.

For kunder med gæld, eksempelvis som kassekredit, i helårsbolig og sommerhus er regnestykket mere kompliceret. Her skal afkastet efter skat på pensionerne være højere end renteomkostningen efter skat ved brug af kreditfaciliteten, som man skal benytte for at kunne leve af sin friværdi opsparet i helårsbolig og/eller sommerhus, uden at sælge boligen eller sommerhuset. Hvis ikke et højere afkast efter skat på pensionen er muligt, bør man starte udbetaling fra pensionerne og afdrage på gæld, hvis man fortsat ønsker at eje både helårsbolig og sommerhus.

I mange tilfælde vil det dog kunne betale sig at låne penge i din bolig frem for at hæve pensionerne – særligt med de lave renteniveauer vi har i dag. Dette gælder ikke mindst, hvis du står til at blive modregnet i din folkepension.

Hvad der er det bedste valg er meget forskelligt fra person til person. Det afhænger af behov og ikke mindst opsparingens størrelse på pensionstidspunktet.

Vigtigst er det dog for mange, at sikre, at de har penge nok i dagligdagen, og at deres pension rækker til resten af livet.

Få hjælp til planlægning af pensions­udbeta­ling­erne

Planlægning af pensionsudbetalinger er ofte et større puslespil. Der er mange forhold der skal tages højde for, og de komplicerede danske skatteregler, i forhold til modregning i offentlige ydelser, gør ikke optimeringen nemmere. For at sikre at du får mest muligt ud af din opsparing, bør du spørge en uafhængig rådgiver til råds.

APC Forsikringsmæglere tilbyder alle deres kunder, der nærmer sig pensionsalderen, at få gratis hjælp til planlægning af udbetalingerne fra en højtuddannet og kompetent seniorrådgiver, så de får mest muligt ud af deres opsparing.

Du er velkommen til at kontakte os, og høre nærmere om dine muligheder.