Pensions­afkastskat - kort fortalt


Når du får løn - altså tjener penge på dit arbejde - betaler du skat. Det gør du også, når du tjener penge på din pensionsopsparing. Nedenfor er en kort pensionsskatte-guide, så du har et nemt overblik over hvor meget du skal betale i skat, og hvornår skatten bliver trukket fra din pensionsopsparing.

Skat af pensionsafkast

Når du sparer op på din pensionsopsparing, investeres det opsparede beløb ud fra dine præferencer og din risikovillighed. Hvis du har valgt et gennemsnitsrenteprodukt, kan du forvente at modtage en fast årlig rente, mens du ved markedsrenteprodukter får et afkast, der følger udviklingen på de aktier, obligationer og alternativer, som din opsparing er investeret i.

Af pensionsafkastet - altså den del du ikke selv indbetaler, men som kommer som en rente eller afkast - skal du betale PAL-skat. Har du opsparet 1 mio. kr. og får du i løbet af året et afkast på 5 %, så din opsparing vokser med 50.000 kr., skal du betale skat af forøgelsen på 50.000 kr.

Skatten kaldes pensionsafkastskat (eller PAL-skat, hvor PAL er en forkortelse for pensionsafkastbeskatningsloven) og pt. er PAL-skatten på 15,3 %.

PAL-skatten på afkast skabt et givent år opkræves i januar måned det efterfølgende år. I eksemplet fra før, skal du altså betale 15,3 % af forøgelsen på 50.000 kr., svarende til 7.650 kr., som opkræves direkte på din opsparing i januar måned året efter afkastet er tilskrevet. Du vil altså - hvert år i januar - opleve at din opsparing mister værdi, tilsvarende den skat du betaler af afkastet fra det foregående år. Det kan derfor, selv efter en måned hvor markedet er steget, se ud som om, at du har tabt penge, når du ser på udviklingen af opsparingen efter skat og omkostninger i januar måned.

Både renter, udbytter og kursgevinster beskattes. Det er derfor, rent skattemæssigt, underordnet, om du har valgt et gennemsnitsrente- eller markedsrenteprodukt.

Hvad skal jeg gøre?

Har investeringerne givet et positivt afkast, sørger pensionsselskaberne automatisk for at indberette og betale din PAL-skat til Skat og sælge eventuelle andele af dine pensionsprodukter for at kunne svare den skyldige skat. Du skal derfor ikke selv gøre noget.

Er afkastet negativt, har du penge til gode hos SKAT. Du får ikke pengene udbetalt, men får i stedet modregnet den negative skat i efterfølgende års positive afkast.

PAL-skat for udenlandsdanskere

Som fuldt skattepligtig i Danmark, skal du betale PAL-skat af dit pensionsafkast. Er du ikke fuldt skattepligtig i Danmark, og bor du fast i udlandet, kan du søge SKAT om at blive fritaget for PAL-skat af dit pensionsafkast.

Skat ved udbetaling

Udover PAL-skat, skal du - afhængigt af hvilken type pensionsopsparing du indbetaler til - også betale indkomstskat ved udbetaling af din opsparing. Som pensionist står dine pensionsudbetalinger i stedet for løn, og har du tidligere fået fradrag, da du indbetalte til din pensionsopsparing, skal du betale indkomstskat af udbetalingerne, da udbetalingen af din pension i praksis er udskudt indkomst, som dog er blevet forrentet i mellemtiden - og dette til en lavere skat (15,3 %) end den man typisk skal betale ved investering af frie midler (28-42 %).

Om indkomstskatten er lavere end skatte du skulle have betalt på tidspunktet for pensionsindbetalingen, havde du ikke benyttet dig af dit fradrag, afhænger af hvor store pensionsudbetalinger du kan foretage som pensionist i forhold til topskattegrænsen på udbetalingstidspunktet, samt om skattesatserne er blevet reduceret mellem tidspunktet for pensionsindbetaling og pensionsudbetaling.

Læs mere her, om hvordan du får mere ud af din pensionsopsparing.