Hvor meget bør jeg spare op til pension?


Det er som udgangspunkt meget individuelt, hvornår det giver mening at tage penge fra sin frie formue, for at overføre dem til en pensionsordning. Du skal overveje dine behov meget, både i forhold til hvornår du planlægger at gå på pension, men også i forhold til hvor stort et rådighedsbeløb du har brug for på vejen mod din pension, samt som pensionist.

Det er vigtigt at overveje nøje, hvor meget du kan undvære, mens du sparer op til din alderdom. For når pengene først er indbetalt til din pensionsopsparing, kan det blive rigtig dyrt at købe de bundne midler frie igen. Ønsker du din pension udbetalt før tid, skal du som udgangspunkt betale en ekstra høj skat af pengene, da staten ikke er interesseret i at folk hæver deres pension før tid.

Skal du ikke bruge pengene før du går på pension, er der dog flere fordele ved at lade dem opspare via din pension. Du sikrer dig lav løbende skat af afkastet på din opsparing, når du investerer pengene via en pensionsopsparing, i forhold til investering af frie midler. Derudover får du fradrag for indbetalingerne, når du sætter dem til side til pension, hvilket kan give dig en skattefordel på indkomstskatten under udbetaling af din pension.

En sådan skattefordel på indkomstskat vil komme af, at du enten foretager indbetalinger som der ellers skulle betales topskat af, og hvor du senere har mulighed for at få de indbetalte midler udbetalt under topskattegrænsen, eller i tilfælde af at staten generelt sænker indkomstskatten, som det er sket over de seneste årtier.

Du skal - simplificeret - gøre op med dig selv, hvor mange af pengene, du løbende får udbetalt fra dit job, som du kan undvære i dag, og vente med at få ud igen til tidspunktet, hvor du trækker dig tilbage fra arbejdsmarkedet og nyder dit otium.

Tidlig opsparing betaler sig

Jo tidligere i livet du starter med at spare op til pension, jo mere får du ud af opsparingen, grundet afkast og renters rente-effekten. Renters rente-effekten og de afkast, som dit pensionsselskab sikrer dig gennem investeringer gør, at de penge du opsparer tidligt, når at blive til rigtig mange penge. I mange tilfælde udgør renterne en større andel, end penge der indbetales lige op til du går på pension, selvom lønningerne typisk er langt højere lige før pensionstidspunktet og pensionsindbetalingerne derfor meget større end indbetalingerne var i starten.

Tidlig opsparing medfører med andre ord en lavere gennemsnitlig opsparing igennem hele dit arbejdsliv og dermed en lavere behovsudskydelse og større løbende forbrugsmuligheder.

Så meget må du indbetale

Der findes, i grove træk, i dag disse tre typer af pension: Ratepension, aldersopsparing og livsvarig livrente. Der er begrænsninger på, hvor meget du må indbetale til ratepension og aldersopsparing, mens du kan indbetale ubegrænset til en livsvarig livrente gennem din arbejdsgiver.

Ratepension: I år 2022 må du indbetale 59.200 kr. til din ratepension. Du får fuldt fradrag for indbetalingerne.

Aldersopsparing: I år 2022 må du indbetale 5.500 kr. til din aldersopsparing. Du får ikke fradrag for indbetalingerne. Du betaler tilgengæld ikke skat af udbetalingerne, når du er gået på pension, og der sker ikke modregning i offentlige ydelser. Afkast fra investeringer beskattes til den lavere PAL-skat (15,3 %) mens du skal betale realisationsskat eller positiv kapitalindkomstskat af tilsvarende investering via en almindelig bankkonto.

Har du mindre end 5 år til din folkepensionsalder, må du indbetale op til en forhøjet beløbsgrænse på 54.200 kr. (2022). Dette gælder medmindre du har foretaget en diskvalificerende udbetaling. Du kan læse mere om diskvalificerende udbetalinger her.

Livsvaring livrente: Du kan indbetale ubegrænset på din livsvarige livrente-opsparing, såfremt du indbetaler til denne i minimum 10 år (10 årsreglen). Indbetaler du ikke i 10 år, kan du tage højest 10 % af fradraget hvert år i 10 år - dog altid mindst 54.500 kr. (opfyldningsfradraget, 2022). Du skal selv huske at benytte fradraget hvert år.

10 årsreglen gælder ikke, hvis arbejdsgiver indbetaler via lønnen, og arbejdstager kan dermed indbetale op til samlet lønudbetaling på livrentepensioner hvert år via arbejdsgiver.

Bemærk at alle beløbsgrænser reguleres fra år til år.