Alders­opsparing


En aldersopsparing vil du muligvis have hørt omtalt som en skattekode 33 -opsparing, når du taler med dit pensionsselskab. Aldersopsparingen blev introduceret i januar 2013, som erstatning for kapitalpensionen som ved samme lejlighed blev udfaset.

Den primære forskel på kapitalpension og aldersopsparing er, at der ikke er fradragsret ved indbetaling til aldersopsparing, men at udbetalingerne i stedet er skattefrie, hvor der ved kapitalpensionen opkræves en afgift på 40 % af opsparingen ved udbetaling.

De primære fordele ved opsparingsformen er at udbetalinger ikke bliver modregnet i offentlige ydelser fra staten, samt den lavere løbende afkastbeskatning (PAL-skat) på 15,3 %.

Fradrag ved indbetaling

Der er intet fradrag ved indbetaling til aldersopsparing. Du kan maksimalt indbetale 5.300 kr. (2020) om året til din opsparing, på tværs af pensionsselskaber. Dette gælder medmindre du har 5 år, eller kortere, til din folkepensionsalder her er indbetalingsgrænsen på 50.200 kr. (2020), og du kan også fortsætte indbetalinger til den forhøjede indbetalingsgrænse efter du er gået på pension. Du kan dele dine indbetalinger over flere alderspensioner, i flere pensionsselskaber eller banker, men grænsen på de 5.300 kr. (2020) og 50.200 kr. (2020) om året gælder på tværs af alle dine aldersopsparinger.

Beløbsgrænserne på 5.300 kr. (2020) og 50.200 kr. (2020) reguleres fra år til år.

Diskvalificerende udbetalinger

Når du din folkepensionsalder om mindre end fem år, må du, fra indkomståret efter du har foretaget en såkaldt diskvalificerende udbetaling, ikke foretage yderligere indbetalinger til din alderspension, med den forhøjede sats på 50.200 kr. (2020). Du kan dog fortsat indbetale til den lave beløbsgrænse på 5.300 kr. (2020).

En diskvalificerende udbetaling er en løbende udbetaling du selv har ønsket påbegyndt fra enten en ratepension eller en livrente, og hvor du har mindre end 10 år til folkepensionstidspunkt. Du kan heller ikke foretage genkøb af din pensionsordninger, i perioden fra 10 år før din folkepensionsalder, uden at dette anses for diskvalificerende.

Årsagen til den lavere beløbsgrænse ved diskvalificerende udbetaling er, at lovgiverne ønsker at reducere risiko for spekulation mod det offentlige, i form af udbetaling af opsparede pensioner, for herefter at foretage store indbetaling på alderspension (som ved udbetaling ikke påvirker modregning i offentlige ydelser). Uden disse regler, kunne pensionstagere optimere deres samlede udbetalte pensioner (inklusiv offentlige ydelser), ved at beregne hvor meget, det kan betale sig at omlægge fra allerede opsparede midler på ratepension og livrente til alderspension.

Sondringen mellem om en udbetaling er diskvalificerende eller ej skal findes i om du har diskretion til at foretage udbetalingen / genkøbet eller om du er tvunget til at påbegynde udbetaling eller genkøb før din folkepensionsalder. I tilfælde hvor du er tvunget til at få udbetaling eller genkøb af dine pensioner, anses udbetalingen / genkøbet ikke for diskvalificerende, da der her ikke er risiko for spekulation.

Reglerne om diskvalificerende udbetalinger gælder fra 1. april 2018.

Skat af afkast

Når du investerer din opsparing, og får et afkast, skal du betale skat af de penge du tjener på investeringen. Skatten kaldes pensionsafkastskat (forkortet PAL-skat) og er på 15,3 %.

Denne skat er typisk lavere end den løbende afkastbeskatning af investering af frie midler. Dette er altid en fordel ved opsparing via pensionsordninger frem for via frie midler.

Udbetaling af opsparing

Udbetaling af en aldersopsparing kan tidligst begynde 5 år før (3 år før, efter de nye 2025-regler) og senest 10 år efter folkepensionsalderen. Hvis din aldersopsparing er oprettet eller konverteret fra en kapitalpension, der er oprettet før 1. maj 2007, kan du starte med at få opsparingen udbetalt, når du fylder 60 år, uanset hvornår du kan gå på folkepension.

Du kan få opsparingen udbetalt som en engangsudbetaling eller som en løbende ydelse.

Skat af udbetalinger

Udbetaling fra aldersopsparing er skatte- og afgiftsfri, når den udbetales ved pensionsalderen. Udbetalinger ses således ikke skattemæssigt som indkomst i det år den udbetales. Ønsker du at få opsparingen udbetalt før tid, er det forbundet med en afgift til staten.

Der sker, ligesom med kapitalpensioner, ikke modregning i folkepensionstillægget og øvrige sociale ydelser, ved udbetaling af aldersopsparing. Vælger du at udskyde udbetalingen, til du skal bruge pengene, kan du nyde godt af den lavere PAL-beskatning af merafkastet indtil tidspunktet for udbetaling.

Beskatning af efterladte

Udbetaling fra aldersopsparing til efterladte er skatte- og afgiftsfri. Dog skal der, for alle andre end livsarvinger, betales en boafgift.

Se også detaljer om reglerne for fradrag, skat og afgift for de øvrige skattekoder.