Få overblik over de forskellige opsparings­typer


Når du sparer op på en konto i banken, sker det som regel med penge du har fået udbetalt i løn, og som du derfor har betalt indkomstskat af. Det er ikke altid tilfældet, når du indbetaler til din pensionsopsparing.

En pensionsopsparing har én eller flere skattekoder. Skattekoderne angiver dels typen af pensionsopsparing, dels reglerne for fradrag på indbetalingerne og for skat og afgift på udbetalingerne (deraf navnet).

Når du bruger af pengene fra din bankkonto, sker det skattefrit. Når du tilsvarende får udbetaling fra din pensionsopsparing, vil du opleve at skulle betale indkomstskat af det beløb, som du får udbetalt, afhængigt af hvilken skattekode opsparingen har. Det skal du, da du enten fik fradrag ved indbetaling til pensionsordningen, eller du indbetalte via din arbejdsgiver af din bruttoløn (før du fik lønnen beskattet og udbetalt).

Din opsparing er opdelt i forskellige typer

Når Folketinget vedtager ændringer i pensionssystemet, sker det ofte ved introducering af nye skattekoder, som da kapitalpensionen (skattekode 3) blev udfaset og erstattet af aldersopsparingen (skattekode 33).

Følgende skattekoder er de oftest benyttede:

Skattekode 1Livsvarig livspension
Skattekode 2Ratepension
Skattekode 3Kapitalpension
Skattekode 7Pensionsordning uden fradragsret, omfattet af pensions­beskatnings­lovens § 53A
Skattekode 9Ophørende livspension
Skattekode 33Aldersopsparing

Valget af opsparingstype er typisk baseret på dine ønsker og behov, samt din skattesituation. Før du beslutter dig, bør du spørge en kompetent rådgiver til råds, der kan forklare dig grundigt om fordele og ulemper ved de forskellige pensionsformer.

Har du allerede en pensionsopsparing, kan du se detaljer om reglerne for fradrag på indbetalingerne og for skat og afgift på udbetalingerne, ved at klikke på de enkelte skattekoder i skemaet ovenfor.