Ratepension


En ratepension vil, af pensionsselskabet, ofte blive omtalt som en løbende pensionsudbetaling (skattekode 2-opsparing). Ratepension udbetales i rater - heraf navnet. Ratepensioner skal udbetales over minimum 10 år og maksimum 30 år (nye 2025 regler). Udbetaling kan starte 5 år inden folkepensionsalderen (3 år inden efter de nye 2025-regler), medmindre du har 60-års rettigheder.

Hvis du er født i mellem år 1954 og 1960, er der nogle overgangsregler. Du bør i dette tilfælde spørge din rådgiver til råds om disse regler.

Hvis du har 60 års rettighed, kan udbetalingen starte ved 60 år og seneste udbetaling følger de almindelige regler for ratepensioner.

Fradrag ved indbetaling

Du kan få fradrag for indbetalinger op til 57.200 kr. om året (2020). Hvis du foretager en privat indbetaling på din pensionsordning, har du skattefradrag for indbetalingen. Hvis du indbetaler til din pensionsordning via din arbejdsgiver bliver de indbetalte beløb ikke beskattet (bortseelsesret). Indbetalingerne er dermed ikke medregnet i den lønindkomst, som din arbejdsgiver oplyser til Skat, og skal derfor ikke også trækkes fra på selvangivelsen som pensionsindbetalinger.

Fradraget er delt mellem ratepension (skattekode 2) og ophørende livrente (skattekode 9). Det er altså en samlet årlig beløbsgrænse for samtlige indbetalinger til ophørende livspension og ratepension, i både livsforsikringsselskaber og pengeinstitutter (banker).

Skat af afkast

Når du investerer din opsparing, og får et afkast, skal du betale skat af de penge du tjener på investeringen. Skatten kaldes  pensionsafkastskat (forkortet PAL-skat) og er på 15,3 %. Denne skat er typisk lavere end den løbende afkastbeskatning, ved investering af frie midler. Dette er altid en fordel ved opsparing via pensionsordninger frem for via frie midler.

Udbetaling af opsparing

Udbetaling af en ratepension kan tidligst begynde 3 år før folkepensionsalderen, og tidligst 5 år før, hvis opsparingen er oprettet før 1. januar 2018. Udbetalingsperioden skal mindst være 10 år og udbetalingen skal være tilendebragt senest 20 år (27 år efter 2025-regler) efter folkepensionsalderen, og senest igangsat 10 år (17 år efter 2015 regler) efter folkepensionsalderen.

Hvis din opsparing er oprettet før 1. maj 2007, har du 60-års rettighed og kan starte med at få opsparingen udbetalt, når du fylder 60 år, uanset hvornår du kan gå på folkepension.

Opsparingen udbetales i rater (løbende udbetaling) i en periode på mellem 10 og 25 år (efter den nye 2025-pensionsaftale mellem 10 år og 30 år).

Skat af udbetalinger

Når du får udbetalt din opsparing, skal du betale indkomstskat af udbetalingerne. Betaler du topskat mens du arbejder, og har indkomst under topskattegrænsen når du bliver pensionist, kan du skattemæssigt med fordel indbetale ned til topskattegrænsen.

Beskatning af efterladte

En ratepension kommer som udgangspunkt til udbetaling som én sum til den / de begunstigede på pensionen. Der skal betales en afgift på 40 % og eventuelt boafgift (betales af arvinger som ikke er livsarvinger).

En personkreds, der består af ægtefælle og børn, stedbørn, samlevers børn (under 24 år) kan vælge at få pensionen udbetalt løbende til deres personlige indkomstskat. Der skal ikke betales arveafgift for livsarvinger.

Hvis løbende udbetalinger vælges, vil fremtidige afkast blive beskattet som positiv kapitalindkomst (op til 42 %) og ikke til PAL-skattesatsen (15,3 %).

Løbende udbetaling af arv kan ikke vælges af andre arvinger end ægtefælle og børn, stedbørn og samlevers (under 24 år).

Se også detaljer om reglerne for fradrag, skat og afgift for de øvrige skattekoder.