Ophørende livspension


En ophørende livspension vil af pensionsselskabet ofte blive omtalt som en skattekode 9-opsparing. Den ophørende livspension minder i mange tilfælde om en ratepension. Ophørende livspensioner skal, som udgangspunkt, udbetales over minimum 10 år.

Forskellen på ratepension og ophørende livspension er at skattekode 9-opsparingen kun delvist er reservesikret (depotsikret ved død) under opsparing.

Der er ofte kun depotsikring i en kortere årrække under udbetaling (hvis udbetaling eksempelvis deles over 10 år, er det ofte kun de første 8-9 år, der er dækket ved død).

I kombination med en livrenteudbetaling, der starter efter ophør på udbetaling fra den ophørende livrente, kan en ophørende livrente udbetales over en periode på 1-10 år. Udbetaling kan starte 5 år før folkepensionsalderen (3 år før pensionsalderen efter 2025-reglerne). Ved korte udbetalinger af ophørende livrenter henvises til § 5 A i pensionsbeskatningsloven.

Fradrag ved indbetaling

Du kan få fradrag for indbetalinger op til 57.200 kr. om året (2020). Hvis du foretager en privat indbetaling på din pensionsordning, har du skattefradrag for indbetalingen. Hvis du indbetaler til din pensionsordning via din arbejdsgiver bliver de indbetalte beløb ikke beskattet, men der sker en reduktion i din indkomst for året (bortseelsesretten). Indbetalingerne er med andre ord ikke medregnet i den lønindkomst, som din arbejdsgiver oplyser til Skat, og skal derfor ikke trækkes fra på selvangivelsen som en pensionsindbetaling.

Fradraget er delt mellem skattekode 2 (ratepension) og 9 (ophørende livrente). Det er altså en samlet årlig beløbsgrænse for samtlige indbetalinger til ophørende livspension og ratepension, i både livsforsikringsselskaber og pengeinstitutter (banker).

Skat af afkast

Når du investerer din opsparing, og får et afkast, skal du betale skat af de penge du tjener på investeringen. Skatten kaldes  pensionsafkastskat (forkortet PAL-skat) og er på 15,3 %. Denne skat er typisk lavere end den løbende afkastbeskatning, som kan opnås via investering af frie midler. Dette er altid en fordel ved opsparing via pensionsordninger frem for via frie midler.

Udbetaling af opsparing

Udbetaling af en ophørende livspension kan tidligst begynde 5 år før (3 år efter de nye 2025-regler) og senest 10 år efter  folkepensionsalderen (17 år efter de nye 2025-regler). Hvis din opsparing er oprettet før 1. maj 2007, kan du starte med at få opsparingen udbetalt, når du fylder 60 år, uanset hvornår du kan gå på folkepension.

Du får opsparingen udbetalt som løbende månedlige udbetalinger over en periode på minimum 10 år (gælder ved udbetalingsstart ved folkepensionsalderen eller senere).

Ophørende livspension er en livsbetinget pension. Det vil sige, at udbetalingerne bortfalder ved din død. Hvis du vil sikre, at opsparingen bliver udbetalt ved din død, kan du mod afgivelse af tilfredsstillende helbredsoplysninger lave din ophørende livspension om til en ratepension med sikring ved død eller betale for en garanti under udbetaling.

Skat af udbetalinger

Når du får udbetalt din opsparing, skal du betale indkomstskat af udbetalingerne. Betaler du topskat mens du stadig arbejder, og har du ikke sparet tilstrækkeligt op, til at du skal betale topskat af dine pensionsudbetalinger, kan du skattemæssigt med fordel indbetale ned til topskattegrænsen, og lade det blive beskattet til den lavere sats under udbetaling.

Beskatning af efterladte

En ophørende livspension kommer som udgangspunkt til udbetaling som én sum til den / de begunstigede på pensionen. Der skal betales en afgift på 40 % og eventuelt boafgift (gælder for arvinger som ikke er livsarvinger).

En personkreds, der består af ægtefælle og børn, stedbørn og samlevers børn (under 24 år) kan vælge at få pensionen udbetalt løbende til deres personlige indkomstskat. Der skal ikke betales arveafgift for livsarvinger.

Hvis løbende udbetalinger vælges vil fremtidige afkast blive beskattet som positiv kapitalindkomst (op til 42 %), og ikke efter PAL-skattesatsen (15,3 %).

Løbende udbetaling af arv kan ikke vælges af andre arvinger end ægtefælle og børn, stedbørn og samlevers (under 24 år).

Se også detaljer om reglerne for fradrag, skat og afgift for de øvrige skattekoder.