Kapital­pension


Kapitalpensionen er udfaset, og det er derfor - gældende fra 1. januar 2013 - ikke længere muligt at oprette eller indbetale til en kapitalpension. Det var muligt at betale en reduceret afgift på 37,3 % til staten i årene 2014 og 2015 (afgiftsberigtigelse af kapitalpensioner), som konverterede kapitalpensionerne til alderspensioner.

Kapitalpensioner kan stadig konverteres til ratepensioner (skattekode 2) eller livrentepensioner (skattekode 1) hvis det ønskes. Dette er en fordel, hvis din indkomstskat under udbetaling er lavere end de 40 % man skal betale ved udbetaling af kapitalpensioner.

Det kan være klogt at vente med at udskyde beslutningen om eventuel konvertering af kapitalpension til ratepension, til tidspunktet for pensionsudbetaling, da udbetalinger fra kapitalpensioner ikke bliver modregnet i offentlige ydelser og indkomstskatten / modregningsregler først kendes med sikkerhed på tidspunktet for udbetaling.

Nogle har med fordel holdt fast i kapitalpensioner, da de i årene 2014 og 2015 fik tilbud om at afgiftsberigtige deres kapitalpension, da deres fremtidige indkomstskat - med overvejende sandsynlighed - vil være lavere end 37,3 % (hvilket var skatten der skulle afregnes ved afgiftsberigtigelse).

Skat af afkast

Når du investerer din opsparing, og får et afkast, skal du betale skat af de penge du tjener på investeringen. Skatten kaldes pensionsafkastskat (forkortet PAL-skat) og er på 15,3 %. Denne skat er typisk lavere end den løbende afkastbeskatning, som kan opnås via investering af frie midler. Dette er altid en fordel ved opsparing via pensionsordninger frem for via frie midler.

Udbetaling af opsparing

Udbetaling af en kapitalpension kan tidligst begynde 5 år før pension, og med den nye 2025 pensionsaftale tidligst 3 år før pension, og senest 10 år efter  folkepensionsalderen. Hvis din opsparing er oprettet før 1. maj 2007, kan du starte med at få opsparingen udbetalt, når du fylder 60 år, uanset hvornår du kan gå på folkepension.

Skat af udbetalinger

Kapitalpensionen udbetales som et engangsbeløb (sumudbetaling), og du skal betale en afgift på 40 % ved udbetaling, uafhængig af dine andre indkomstforhold.

Udbetaling fra en kapitalpension beskattes ikke som lønindkomst og modregnes ikke i folkepensionstillæg og andre offentlige ydelser. Det er derfor underordnet hvornår du vælger at få din opsparing udbetalt. Du bør dog, som tidligere nævnt, vente med udbetaling indtil du skal bruge af opsparingen, da du i den mellemliggende periode betaler den lavere PAL-skat (15,3 %) af afkastet der måtte blive tilskrevet din opsparing.

Beskatning af efterladte

Dine efterladte skal betale 40 % i afgift af kapitalpension-opsparinger der, ved din død, ikke er udbetalt, samt eventuel boafgift (skal betales af arvinger som ikke er livsarvinger).

Se også detaljer om reglerne for fradrag, skat og afgift for de øvrige skattekoder.