Livsvarig livspension


En livsvarig livspension (skattekode 1) vil du muligvis have hørt omtalt som en livrente-opsparing, når du taler med dit pensionsselskab. Pensionstypen sikrer udbetaling af din opsparede pensionsformue resten af livet.

Fradrag ved indbetaling

Der er ingen begrænsninger på, hvor meget du må opspare om året på en livsvarig livspension, hvis indbetalinger sker via arbejdsgiver. Hvis din opsparing er oprettet af din arbejdsgiver, trækkes indbetalingerne fra din indkomst, før du betaler indkomstskat (bortseelsesretten).

Hvis du har oprettet opsparingen som en privat ordning, indbetaler du til opsparingen med penge, som du allerede har betalt skat af. Her får du et fradrag, så du ikke skal betale skat af løn tilsvarende det beløb du indbetaler.

På privatoprettede opsparing kan du indbetale 52.600 kr (2020) med fradrag samme år (opfyldningsfradrag). Hvis du indbetaler mere, vil indbetalingen - og fradraget - som udgangspunkt blive fordelt over 10 år. Du kan også vælge at indgå en aftale om at indbetale et beløb hvert år i 10 år (1/10 fradrag). Hvis du ønsker at indbetale mere end 52.600 kr. (2020) som privat indbetaling et enkelt år, kan det være fornuftigt at søge rådgivning.

Betaler du topskat, kan du med en livsvarig livrente nedbringe din skat, mens du arbejder, ved at indbetale ekstra til din pensionsopsparing. Det beløb du indbetaler, vil ikke blive medregnet som indkomst i indbetalingsåret af Skat, og din indkomstskat vil på den måde blive beregnet af en lavere indkomst.

Om du får en lavere indkomstbeskatning af udskydelsen af beskatning, via indbetaling til din pension, afhænger af om indkomstskatten falder frem mod din pensionsudbetaling og af om dine årlige ydelser fra pensionsudbetalingen vil falde under topskattegrænsen på tidspunktet for pensionsudbetaling.

Skat af afkast

Når du investerer din opsparing, og får et afkast, skal du betale skat af de penge du tjener på investeringen. Skatten kaldes pensionsafkastskat (forkortet PAL-skat) og er på 15,3 %. Denne skat er typisk lavere end den løbende afkastbeskatning, som kan opnås via investering af frie midler. Dette er altid en fordel ved opsparing og investering via pensionsordninger frem for via frie midler.

Udbetaling af opsparing

Udbetaling af en livrente kan tidligst begynde 3 år før folkepensionsalderen. Hvis din opsparing er oprettet før 1. januar 2018 kan du tidligst begynde udbetaling 5 år før folkepensionsalderen, og er den oprettet før 1. maj 2007, kan du starte med at få opsparingen udbetalt, når du fylder 60 år, uanset hvornår du kan gå på folkepension.

Du får udbetalinger fra opsparingen resten af livet, fra du begynder udbetaling. Jo længere tid du venter med at starte udbetaling, desto større vil de månedlige udbetalinger være, da din forventede restlevetid vil blive reduceret med udskydelsen af start på udbetaling. Når du beslutter dig for at begynde udbetaling, vil pensionsselskabet beregne, hvor meget du får udbetalt hver måned, ud fra  en forventning om hvor længe du lever, dit opsparede depot samt valgte risiko på investering under udbetaling.

Hvis du skulle risikere at dø inden du starter udbetaling af opsparingen, vil dine efterladte som udgangspunkt få udbetalt din opsparing som en engangsudbetaling. Er du startet udbetaling, men dør kort efter, vil din opsparing bortfalde (medmindre du har tilvalgt en garanti under udbetaling). Lever du til gengæld længere end din forventede levealder, vil du fortsat modtage udbetalinger, og du vil således have "vundet" på valg af udbetaling som livrente.

Skat af udbetalinger

Når du får udbetalt din opsparing, skal du betale indkomstskat af udbetalingerne. Betaler du topskat mens du arbejder, og har indkomst under topskattegrænsen når du bliver pensionist, kan du skattemæssigt med fordel indbetale ned til topskattegrænsen.

Beskatning af efterladte

Hvis du ikke har startet udbetalingen, vil hele opsparingen komme til udbetaling til den / de begunstigede mod en afgift på 40 %. Der skal også betales boafgift, medmindre den begunstigede er din ægtefælle / samlever.

Hvis du har startet udbetaling, er reglerne anderledes: En løbende udbetaling kan vælges for ægtefælle og for børn, stedbørn, samlevers børn (under 24 år), hvis der er tilvalgt garanti under udbetaling, hvormed pensionen udbetales løbende til personlig indkomstskat for de efterladte.

Hvis løbende udbetalinger vælges af livsarvinger vil fremtidige afkast blive beskattet som positiv kapitalindkomst (op til 42 %), og ikke efter PAL-skattesatsen på 15,3 %.

Alternativt kan vælges udbetaling som en engangssum mod en afgift på 40 % og eventuelt en boafgift. Boafgift og afgift ved valg af udbetaling som engangssum skal betales af alle andre arvinger end livsarvinger.

Se også detaljer om reglerne for fradrag, skat og afgift for de øvrige skattekoder.