Livrente - kender du fordelene?


En livrente er en opsparing for livet - i bogstavelig forstand. En livrente kan betragtes som en kollektiv pensionsordning, hvor de, der dør tidligt, betaler en del af ydelsen for dem, der dør i en høj alder.

En livrente er en opsparing med livslang udbetaling. Når du starter udbetaling af din livrenteopsparing, beregnes det, hvor meget du vil få udbetalt, hver måned indtil du dør.

Som ved en klassisk opsparing udregnes størrelsen af udbetalingerne på baggrund af det opsparede beløb og antallet af måneder udbetalingen skal finde sted. Har du opsparet tre millioner kroner og ønsker du dem udbetalt over 20 år, får ud ved den klassiske opsparing udbetalt 12.500 kroner per måned (hvis der ses bort fra renterne der tilløber af den resterende opsparing i udbetalingsperioden).

Månedlig udbetalinger der fortsætter hele livet

For livrenter udregnes størrelsen af de månedlige udbetalinger med udgangspunkt i din forventede levealder. Beregningen kan variere lidt fra pensionsselskab til pensionsselskab, da de benytter hver deres egne levetidstabeller. Princippet er dog det samme for dem alle:

Når du når pensionsalderen slår pensionsselskabet din alder op i deres tabeller, og finder frem til hvor gammel du forventes at blive. Ønsker du eksempelvis at gå på pension som 67-årig, vil de slå din alder op og konstatere du og dine jævnaldrenede i gennemsnit forventes at blive 86½ år, selv om det er henholdvis 85 år for mænd og 88 år for kvinder, da det beregnes på et unisex-grundlag.

Din forventede restlevetid kan nu beregnes til 19½ år, uafhængigt af dit køn. Din opsparede livrenteopsparing skal altså række 19½ år. Er din opsparing på tre millioner placeret på en livrenteordning, kan du altså forvente at få udbetalt omkring 12.900 kroner per måned - men til forskel for udbetalingerne ved den klassiske opsparing, ophører de ikke, hvis du lever længere end forventet.

Du får pensionsydelser, så længe du lever. Lever du længe, får du mere, end du har indbetalt. Lever du kortere, får du mindre.

Pensionsselskabet kan sikre den livsvarige udbetaling - også for de der lever længere - da der netop tages udgangspunkt i den gennemsnitlige levealder. Det de skal udbetale ekstra til de der lever længe, kan de hente fra de der dør tidligere end forventet.

Dør du kort efter du er startet udbetaling, får dine arvinger derfor heller ikke den del af din opsparing, der endnu ikke er blevet udbetalt, som det er kendt fra den klassiske opsparing med depotsikring.

Større udbetalinger fra ratepension - men kun i en fastsat periode

På en ratepension kan du vælge en kortere udbetalingsperiode, på eksempelvis 10 år, og derved få en højere månedlig udbetaling. Du vil dog kun modtage udbetalingerne i ti år, og skal således finde anden indtægt efter de ti år, hvis du ender med at leve længere.

Livrenteopsparing er selvfølgelig bedst, hvis du forventer at leve længere end gennemsnittet. Men konsekvenserne ved at lade din opsparing udbetale i rater over eksempelvis 10 år, er at du pludseligt ingen indkomst har, hvis du alligevel ender med at leve længere end udbetalingsperioden.

Udsæt pension og få større udbetalinger

Der er ingen aldersgrænse for at oprette en livrente og der er ingen grænser for hvor meget du må indbetale til din opsparing.

Du kan tidligst begynde at få udbetalinger fra livrenten som 60-årig, hvis din opsparing er oprettet før 1. maj 2007, 5 år før folkepensionsalderen hvis din opsparing er oprettet efter 1. maj 2008 og før 1. januar 2018, og ellers først 3 år før folkepensionsalderen.

Jo længere, du venter med at sætte udbetalingerne i gang, jo højere bliver udbetalingerne, da det forventes at du nærmer dig din forventede levealder og derfor skal forsørges i en kortere årrække fra udbetalingerne fra din livrente.

Livrente til dine efterladte

Udbetalingerne på din livrente stopper, når du dør, men du har tit mulighed for at købe en garanti, så cirka 85 % af restdepotet vil blive udbetalt iht begunstigelesrettighederne. Der skal her betales en statsafgift på 40%, da du har haft fuld fradragsret i din skattepligtige indkomst af dine indbetalinger.

Det er endvidere muligt at få tilkoblet en overlevelsesrente (i daglig tale kaldet en ægtefællepension), således dine løbende udbetalinger fortsætter til din ægtefælle eller samlever. Udgifter til bolig og andre faste poster bliver ofte ikke mindre, selv om en ægtefælle dør. Med tilkobling af en overlevelsesrente, kan din ægtefælle/samlever fortsætte din livsvarige udbetaling indtil de selv en dag dør.

Ophørende livrente og ratepension

Din opsparing kan også udbetales som en ophørende livrente. Denne opsparingsform minder dog mere om en ratepension, hvor udbetalingerne ophører efter en årrække.

Få skattefradrag for indbetalinger

Du får som nævnt fradrag i din skattepligtige indkomst, når du indbetaler til en livrenteopsparing. Det gælder også fradrag i topskatten. Betaler du topskat i dag, og har du ikke opsparet tilstrækkeligt til, at du også skal betale topskat af dine pensionsudbetalinger, kan det - hvis du kan udvære pengene på den korte bane - være en fordel at indbetale ekstra til din opsparing, og derved undgå at betale topskat af din løn.

Der gælder særlige regler for, hvor stor en del af indbetalingerne du får fradrag for, hvis du indbetaler i mindre end 10 år. Læs mere om mulighederne for at få fradrag i topskatten samt reglerne for skat, afgifter og beløbsgrænser.